Κάθε παραμύθι η ιδιωτική Αλήθεια του καθενός.

Κάθε παραμύθι η ιδιωτική Αλήθεια του καθενός.
Ο Νους που επινόησε μία Ιδέα, ποτέ δεν επιστρέφει στις προηγούμενες διαστάσεις του.

Η ευθύνη..

~Η ευθύνη~
Για ό,τι γράφεται σ'αυτό το χώρο δεν ευθύνεται το χέρι που γράφει.
Ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο το Κίνητρο, που αδράχνεται μέσα από το σωρό του Μεγάλου Τίποτε,
από το ... χέρι που γράφει.

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

~Dark Eyes~Μαύρο Φως
και Το σκοΤάδι μάγμα εκρήξεων.
Το οπΤικό σου βελούδο
απλωμένος Χρόνος 
σΤο δωμάΤιο Της συνάνΤησης.

ΜονοκαΤοικία η Ζωή
σΤην οδό Παραδείσου,
με ρεύμα κομμένο
με αίμα να Τρέχει 
αιφνιδιάζονΤας με Κόκκινο 
το ΣκοΤάδι της αβύσσου μου.

ΕρωΤευμένα αιμοσφαίρια,
σφαιρικές μου ΤαχύΤηΤες,
κύΤΤαρο σε Τροχιά,
πυρήνας σε σχάση,
Τρέμω, 
μα ανΤέχω να διαλύομαι.

Μαύρα μαλλιά
-Γυναικεία ασπίδα στο Μαύρο Φως-
διάφανο ανέμισμα
σΤο δερμάΤινο σκοΤάδι της Επιθυμίας σου.

Μαύρο Φως
και έχω πεισθεί...
ο Ήλιος θα μπορούσε να δομηθεί από σκοΤάδι
και να είναι Το ίδιο εκκωφανΤικά εκΤυφλωΤικός.