Κάθε παραμύθι η ιδιωτική Αλήθεια του καθενός.

Κάθε παραμύθι η ιδιωτική Αλήθεια του καθενός.
Ο Νους που επινόησε μία Ιδέα, ποτέ δεν επιστρέφει στις προηγούμενες διαστάσεις του.

Η ευθύνη..

~Η ευθύνη~
Για ό,τι γράφεται σ'αυτό το χώρο δεν ευθύνεται το χέρι που γράφει.
Ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο το Κίνητρο, που αδράχνεται μέσα από το σωρό του Μεγάλου Τίποτε,
από το ... χέρι που γράφει.

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

Μόνο δύο μάτια
Δε χρειάζονται χέρια
μόνο δύο μάτια 
ν' αγγίζουν
να χαϊδεύουν
να επιθυμούν
να εστιάζουν
να κυκλώνουν
να αγκαλιάζουν
να χαράζουν
να διαπερνούν
να απογυμνώνουν
να ντύνουν 
να δίνουν στο Σώμα την Αξία
που έχει μέσα του η Ψυχή που τρέμει.