Κάθε παραμύθι η ιδιωτική Αλήθεια του καθενός.

Κάθε παραμύθι η ιδιωτική Αλήθεια του καθενός.
Ο Νους που επινόησε μία Ιδέα, ποτέ δεν επιστρέφει στις προηγούμενες διαστάσεις του.

Η ευθύνη..

~Η ευθύνη~
Για ό,τι γράφεται σ'αυτό το χώρο δεν ευθύνεται το χέρι που γράφει.
Ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο το Κίνητρο, που αδράχνεται μέσα από το σωρό του Μεγάλου Τίποτε,
από το ... χέρι που γράφει.

Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013

~ΚαλλιΈργεια~
Ερωτεύομαι βαθιά τους ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 

που εργάζονται σκληρά 
πάνω στο ΧΩΜΑ του Εαυτού τους. Εκείνους που με τις φλέβες τους 
ποτίΖουν άγρια λουλούδια αμφιβολίας,
στα μάτια τους καλλιεργούν Φωτιές,
στο Δέρμα τους φυτεύουν αγγίγματα Αφορμής 
και στο ΝΟΥ φυτρώνουν Ιδέες υλοΠΟΙΗΣΗΣ.......