Κάθε παραμύθι η ιδιωτική Αλήθεια του καθενός.

Κάθε παραμύθι η ιδιωτική Αλήθεια του καθενός.
Ο Νους που επινόησε μία Ιδέα, ποτέ δεν επιστρέφει στις προηγούμενες διαστάσεις του.

Η ευθύνη..

~Η ευθύνη~
Για ό,τι γράφεται σ'αυτό το χώρο δεν ευθύνεται το χέρι που γράφει.
Ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο το Κίνητρο, που αδράχνεται μέσα από το σωρό του Μεγάλου Τίποτε,
από το ... χέρι που γράφει.

Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013

Εγώ και ο Άλλος......
Πέρα από το Διχασμό του Δυαδικού Διλήμματος 

ξημερώνει μία Ταύτιση 
που δικαιώνει κάθε μάχη εσωτερικής εναντίωσης 
στον Δίδυμο Εαυτό μας.....