Κάθε παραμύθι η ιδιωτική Αλήθεια του καθενός.

Κάθε παραμύθι η ιδιωτική Αλήθεια του καθενός.
Ο Νους που επινόησε μία Ιδέα, ποτέ δεν επιστρέφει στις προηγούμενες διαστάσεις του.

Η ευθύνη..

~Η ευθύνη~
Για ό,τι γράφεται σ'αυτό το χώρο δεν ευθύνεται το χέρι που γράφει.
Ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο το Κίνητρο, που αδράχνεται μέσα από το σωρό του Μεγάλου Τίποτε,
από το ... χέρι που γράφει.

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

~Εναντίον~Με κοιτάζω πάντα πονηρά
σε καθρέφτες και τζάμια
υπό γωνία υπονοούμεΝου,
σαν μόνιμα να συνωμοτώ 
με τον Εαυτό μου,
να πράξω κάτι
εναντίον σας.